Styret

Det nåværende styret består av:

Leder:
Frøydis Berggraf

Nestleder:
Ove Kirkevoll

Kasserer:
Roar Waagen

Sekretær:
Anne Gjengedal Sunde

Styremedlem:
Ingebjørg Jordbrekk

Styret kan nåes på e-post rosendal.ramsvik@gmail.com