Har du lyst på en egen parsell?

Har du lyst på parsell i Rosendal og Ramsvik kolonihage?

I 2024 har vi registrert 170 personer på venteliste for å leie parsell i vår kolonihage. Det kan ta opptil 5 år i kø før en får tilbud om parsell.

Krav

For å kunne sette deg på venteliste må du ha adresse i Stavanger kommune. Samtidig betaler du kontingenten på kr. 350,- pr. år frem til du blir tilbudt en parsell. Unnlater du å betale årlig kontingent, mister du din plass i køen.

Parseller

Rosendal og Ramsvik kolonihage består av 114 parseller med gjennomsnittlig størrelse på 250 m2. Makspris for parsell med hytte, er pr. 2024 kr 305 000,- +2,5% i omsetningsgebyr.

Parsellene takseres etter et skjema som alle kolonihagene i Stavanger kommune bruker. Pris blir blant annet vurdert etter tilstand og type hytte, om det er innlagt strøm, hvorvidt det er drivhus på parsellen, hagens tilstand, og så videre. Det er tillatt å ha hytte på opptil 28 m² og drivhus på opptil 15 m² på parsellen.

Køsystem

Køsystemet bygger på «første mann til mølla»-prinsippet - den som har stått lengst i kø får først tilbud om parsell. Om første person takker nei til tilbudet, går det videre til neste i køen. Du beholder likevel din plass i køen om du takker nei til tilbudt parsell, helt til du får et tilbud du velger å takke ja til. Du får innkalling til visning på ledig parsell når du har nådd ventelisteplass fra nr. 16 eller lenger opp i køen. Du får da informasjon pr. SMS fra vår ventelisteansvarlige.

Plikter som kolonist

Stavanger Kommune eier jorda som kolonihagene ligger på, mens kolonisten eier hytta og et eventuelt drivhus på parsellen. Kolonistene forpakter med det jorda av kommunene.

Enhver kolonist er pålagt pliktarbeid/dugnad på til sammen 14/18 timer pr år (5 timer vårdugnad, 8 timer sesongdugnad, samt 5 timer omtrent annet hvert år i søndagskafeen).
Dugnadene består blant annet av forefallende arbeid på fellesområdene, plenklipping, luking, maling osv. Dessuten er alle kolonister pålagt å holde sin egen parsell stelt og ryddig, samt holde sin del av grusstien ved parsellen ugressfri. Kolonihagen og kommunen har jevnlig tilsyn, og kan gi kolonister pålegg om hageholdet ikke er tilfredsstillende. Ved mislighold kan man i verste fall risikere utkastelse. Leie til kommunen betales årlig sammen med medlemsavgift til kolonihagen.

Det å leie parsell i en kolonihage betegnes som en hobby. Det er ikke noen økonomisk investering slik som i boligmarkedet, og prisen/verdien øker ikke med årene.

Om du ønsker å leie parsell i Rosendal og Ramsvik kolonihage, kan du sende en melding til ventelisteansvarlig, Iselin: koloniselin@gmail.com.Øverst i skjemaet