Styret


Det nåværende styret består av:

Leder
Frøydis Berggraf

Nestleder
Ove Kirkevoll

Kasserer
Tom Gabrielsen 

Sekretær
Aina Pollard Ødegaard

Styremedlem
Turid Bratthammer

Styremedlem
Anne Cathrine Heesch

Styret kan nåes på mail rosendal.ramsvik@gmail.com
eller på kontaktskjemaet