Har du lyst på en egen parsell?

Til info: Vi har pr. 1.juli 2020 119 familier/personer på venteliste og at det kan ta ca. 5 år før man kan få tilbud om parsell.

Krav:

For å kunne sette seg på venteliste må man ha adresse i Stavanger Kommune og betale årskontigent på 350 kr pr år (frem til du blir tilbudt en parsell).
Pr. 2020 står det ca. 50 stk i kø for parsell og det tar ca.3 år før man får tilbud. Unnlater man å betale årkontigenten mister man sin plass i køen.

Parseller:

Rosendal og Ramsvik Kolonihage består av 110 parseller (hager) med gjennomsnittlig størrelse på 250 m2.
Det omsettes i gjennomsnitt 5-6 parseller pr år. Makspris for parsell er pr.2020 på Kr 295 000 + 2,5 % i omsetningsgebyr til hagen.
Parsellene takseres etter eget felles skjema som alle kolonihagene i Stavanger Kommune anvender. Pris på parsellen  avhenger av stand og type hytte, innlagt strøm, drivhus, hagens stand osv. 
Det er tillat å ha en hytte på max 28 m2 og et drivhus på max 10 m2 på parsellen.

Kø-system:

Køsystemet er bygget opp slik at «første mann på lista» -den som har stått lengst i kø- får tilbud om parsell.
Hvis denne personen ikke ønsker den, går tilbudet til neste i køen og så videre. Man kan i teorien stå på ventelisten og takke nei til parseller helt til man får tilbudet man vil ha, men da må man ha is i magen..!
Man får innkalling til visning på parseller til salgs når man har nådd køplass fra nr.16 eller mindre. Man får da informasjon på sms fra vår venteliste-ansvarlige.

Plikter som kolonist:

Stavanger Kommune eier jorda som kolonihagen ligger på mens kolonisten eier hytten (og eventuelt drivhuset) på parsellen og forpakter da jorda.

Kolonister er pålagt pliktarbeid på til sammen 14/18 timer pr år (vårpliktdugnad på 5 timer, 2 lørdager ila sesongen á 4 timer samt kaféplikt på 5 timer annen hvert år).
Dugnad(ene) består av bl.a forfallent arbeid av fellesområdene, plenklipping, luking, maling osv.

Kolonister er pålagt å holde hagen sin stelt og pen samt holde sin del av grusstien ved parsellen ugressfri. Kolonihagen og kommunen har jevnlig tilsyn og kan gi enkelt kolonister kommentarer og pålegg mht hageholdet.
Ved mislighold kan man i verste fall risikere utestengelse.

Leie til kommunen betales årlig sammen med medlemsavgift til kolonihagen.

Det å kjøpe seg en parsell i en kolonihage betegnes som en hobby.
Det er ikke noen økonomisk investering slik som i boligmarkedet og prisen/verdien øker ikke med årene.

Hvis du ønsker deg ene egen parsell kan du sende en melding til venteliste-ansvarlige Anne Cathrine  Heesch: ancahe@gmail.com.

eller på dette skjemaet:

1 + 5 =