Har du lyst på en egen parsell?

Våren 2022 har vi omtrent 100 personer på venteliste. Det kan ta opp til 5 år i kø før en får tilbud om parsell.

Krav:

For å kunne sette seg på venteliste må man ha adresse i Stavanger Kommune og betale årskontigent på 350 kr pr år (frem til du blir tilbudt en parsell). Unnlater man å betale årkontigenten mister man sin plass i køen.

Parseller:

Rosendal og Ramsvik Kolonihage består av 114 parseller, med gjennomsnittlig størrelse på 250 m2. 

Makspris for parsell med hytte, er pr. 2022 kr 295 000,- +2,5% i omsetningsgebyr.

Parsellene takseres etter eget felles skjema som alle kolonihagene i Stavanger Kommune anvender. Pris på parsellen  avhenger av stand og type hytte, innlagt strøm, drivhus, hagens stand etc. 
Det er tillatt å ha en hytte på opptil 28 m² og et drivhus på opptil 15 m² på parsellen.

Kø-system:

Køsystemet er bygget opp slik at «første mann på lista» -den som har stått lengst i kø- får tilbud om parsell.
Hvis denne personen ikke ønsker den, går tilbudet til neste i køen og så videre. Man kan i teorien stå på ventelisten og takke nei til parseller helt til man får tilbudet man vil ha, men da må man ha is i magen..!
Man får innkalling til visning på parseller til salgs når man har nådd køplass fra nr. 16 eller mindre. Man får da informasjon på sms fra vår venteliste-ansvarlige.

Plikter som kolonist:

Stavanger Kommune eier jorda som kolonihagen ligger på, mens kolonisten eier hytten (og eventuelt drivhuset) på parsellen og forpakter da jorda.

Kolonister er pålagt pliktarbeid på til sammen 14/18 timer pr år …(5 timer vårdugnad, 8 timer sesongdugnad, samt 5 timer omtrent annet hvert år i søndagskafeen).
Dugnad(ene) består av bl.a. forefallende arbeid av fellesområdene, plenklipping, luking, maling osv.

Kolonister er pålagt å holde hagen sin stelt og pen samt holde sin del av grusstien ved parsellen ugressfri. Kolonihagen og kommunen har jevnlig tilsyn og kan gi enkelt kolonister kommentarer og pålegg mht hageholdet.
Ved mislighold kan man i verste fall risikere utestengelse.

Leie til kommunen betales årlig sammen med medlemsavgift til kolonihagen.

Det å kjøpe seg en parsell i en kolonihage betegnes som en hobby.
Det er ikke noen økonomisk investering slik som i boligmarkedet og prisen/verdien øker ikke med årene.

Hvis du ønsker deg ene egen parsell kan du sende en melding til venteliste-ansvarlige Anne Cathrine  Heesch: ancahe@gmail.com.

eller på dette skjemaet:

3 + 10 =