Styret i Rosendal og Ramsvik Kolonihage

 

Dagens styre (pr 1/1-17):

Leder: Torill Marcusson (934 82 800)

Nestleder: Ove Kirkevoll

Kasserer: Dagfinn Uthaug

Sekretær: Ingri Høiland

Styret kan nåes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Eller på Kontakt-skjemaet