"Hagen vår"

 

Hildegunn Lygre

Fra boka ”Jeg vet en deilig hage”
ISBN 82-303-0074-7

Rosendal og Ramsvik kolonihage ligg i Storhaug bydel og er ein viktig del av grøntarealet
i bydelen. Det er ingen trafikkert vei nær hagen, og kolonistar og besøkende kan nyta eit
særdeles fredelig miljø med naturen sine egna lyder og lukter.

Det er kort vei til gandsfjorden med båthavner, svaberg og fine badeplasser.
Området har et nett av turstiar. Når hagen har sommaråpent, er veien gjennom hagen ein del
av turstinettet. Hagen legg vekt på å vera åpen for dei som bur rundt, og har ulåste portar tre
dagar i veka i sommartida (Anm.webadmin: hver dag frem til 18.00 i sommersesongen)

Mange frå nærmiljøet og bydelen leggsøndagsturen til hagen, -for å sjå på alt det velstelte
parseller kan vise fram, - for vafler og kaffi i hagehuset, - o gjerne for en drøs med
kolonistane.


Hagen ligger lunt til, - godt skjerma for nordavinden.
Som navnet antyder er hagen todelt,: Ramsviksida med 15 parsellar og Rosendal med 95
parsellar.

Hagen er i alt 52 dekar, inklusiv 12 dekar til fellesareal.
Hagen har forsamlingshus (hagehuset), redskapsbu, gjødselbu, drivhus og to leikeplasser
til bruk for felles aktiviteter. Et nytt sanitærhus er bygget i 2004(?), med toalett, dusjar
og vaskerom. Samtidig ble det foretatt utviding og opprusting av eksisterende hagehus.

Hagehuset blir brukt til fest og møte i hagens regi, til søndagskafé, og som selskapslokale til
utleige for kolonistane og andre interesserte.

 

Med nokre få unntak er parsellane på 250 kvadratmeter. Dei fleste parsellane har hytte, og
ikke få har eit drivhus i tillegg.