Kolonihagens åpningstider

Hagenportene er åpne i følgende tidsrom under sommersesongen:
I tidsrommet 31. april til 31. sept er portene åpne mellom kl. 10 til kl. 18
 
Vinterstid skal portene være låst.
innganger fra Sandnesgata, Ramsviksiden og Rasmus Risas gate.