Kolonihagens åpningstider

Hagenportene er åpne i følgende tidsrom under sommersesongen:
I tidsrommet 31. april til 31. sept er portene åpne hver dag fra kl. 10 til kl. 18 til glede for hele Stavanger befolkning.
Vinterstid skal portene være låst.
innganger fra Sandnesgata, Ramsviksiden og Rasmus Risas gate.