Kolonihagens åpningstider

Hagenportene er åpne i sommersesongen:
1. april til 31. sept er portene åpne hver dag fra kl. 10 til kl. 18 til glede for hele Stavanger befolkning.
 
Hageportene er stengt i vintersesongen:
Fra 1. okt. - 31. mars skal portene være låst hele døgnet.
 
Innganger finnes fra enden av Sandnesgata (SandnesPorten), Nordre Ramsvigvei v/Storhaughallen (RamsvigPorten) og Rasmus Risas gate v/barnehagen.