Velkommen til Fotokonkurranse for Kolonihagene Egenes, Rosendal & Ramsvik, Strømvik og Våland i Stavanger 2017!
I anledning 100-årsmarkeringen ønsker vi å dokumentere hagene slik de er i jubileumsåret med en fotokonkurranse for amatører og profesjonelle.
Det blir en konkurranse med trekning i hver hage, samt en hovedtrekning med faglig jury i oktober!

 

Konkurranseregler:

1. Fotokonkurransen er åpen for alle kolonister.
2. Hver deltager kan sende inn max 10 bilder.
3. Bildene sendes pr mail til din lokale hage, merket med navn, adresse og tlf på deltager.
Bildene må ha høy oppløsning og sendes i jpeg format.
4. Frist til å sende inn bidrag er 10. oktober 2017. Vinner annonseres på hagens årsmøte.
5. Det er trekning i hver hage med lokal jury. Hovedtrekningen gjøres av en faglig jury.
Alle bidrag er automatisk med i begge trekningene.
6. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille hagen på en interessant,
aktuell og/eller estetisk måte.
7.Hagen forbeholder seg retten til benytte innsendte bidrag til evt. fremtidige utstillinger/
publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn.
Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs-og/eller fotorett til bildene.

 

Premier Lokal konkurranse:

1. Premie kr 1000,-
2. Premie kr 500,-
3. Premie kr 500,-

Vinnerpremie hovedtrekning:

1. Premie kr 2000,-
2. Premie kr 1000,-
3. Premie kr 500,-