2017 - jubileumsåret til Stavangers kolonihager!

Dette skjer:

  1. Vi deltar på hagemessen i Stavanger Forum 17.-19.mars.
  2. Vi deltar i folketoget på 17.mai.
  3. Vi holder Åpen Helg den 20.-21.mai i alle hagene.
  4. Festmiddag i Eiganes kolonihage lørdag 17.juni.
  5. Fest i hagen St.Hans den 23.juni.
  6. Vi går på besøk i de andre hagene og de kommer til oss i august.

 

Les mer på Fotokonkurranse