«Hagen vår»

Rosendal og Ramsvik kolonihage ligg i Storhaug bydel og er en viktig del av grøntarealet i bydelen. Det er ingen trafikkert vei nær hagen, og kolonister og besøkende kan nyte et særdeles fredelig miljø med naturen sine egne lyder og lukter.

Det er kort vei til Gandsfjorden med båthavner, svaberg og fine badeplasser.
Området har et nett av turstier. Når hagen har sommeråpent, er veien gjennom hagen ein del av turstinettet. Hagen legger vekt på å væra åpen for de som bur rundt, og har ulåste porter hver dag frem til 18.00 i sommersesongen

Mange fra nærmiljøet og bydelen legger søndagsturen til hagen, for å se på alt det velstelte parseller kan vise fram, – for vafler og kaffe i hagehuset, og gjerne for en drøs med kolonistene.

Hagen ligger lunt til, – godt skjerma for nordavinden. Som navnet antyder er hagen todelt,: Ramsviksiden med 16 parsellar og Rosendal med 98  parsellar.

Hagen er i alt 52 dekar, inklusiv 12 dekar til fellesareal.
Hagen har forsamlingshus (hagehuset), redskapsbod, gjødselbod, drivhus og to lekeplasser som er under oppgradering, til bruk for felles aktiviteter. Et nytt sanitærhus er bygget i 2004(?), med toalett, dusjer og vaskerom. Samtidig ble det foretatt utviding og opprusting av eksisterende hagehus.

Hagehuset blir brukt til fest og møte i hagens regi, til søndagskafé, og som selskapslokale til utleie for kolonistene og andre interesserte.

Med noen få unntak er parsellene på 250 kvadratmeter. De fleste parsellene har hytte, og ikke få har et drivhus i tillegg.